Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimarts, 2 de febrer de 2016

PER LA CONSTITUCIÓ D'UN CONSELL DE L'ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ


Una de les principals conclusions de la Jornada Espai de Comunicació en Català, celebrada a Ciutat de Mallorca el 18 i 19 de desembre, és la proposta de constitució d’un CONSELL DE L’ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ, integrat per representants dels governs de cada un dels territoris.

Els nous governs del País Valencià i de les Illes Balears constituïts després de les eleccions de maig de 2015, així com el govern de la Generalitat de Catalunya, s’han mostrat favorables a la reciprocitat de les emissions de les ràdios i televisions públiques que utilitzin la llengua catalana. D’altra banda, la gran transformació cultural i comunicativa derivada de l’era digital i de l’Internet global planteja nous reptes en un context altament competitiu en els fronts combinats de llengua, comunicació i cultura, cosa que exigeix més que mai mancomunar poders, imaginació i recursos. 

Un cop analitzada, durant la Jornada a Palma, la situació de les ràdios, les televisions, la premsa escrita, la digital i les xarxes socials, i havent escoltat els professionals de la comunicació i algun responsable polític sobre els aspectes tècnics, legals i polítics, perquè aquest espai sigui possible, el professor Josep Gifreu va fer una proposta general  per a avançar en l’assoliment d’aquest objectiu.

En aquest sentit, caldria treballar políticament per a la institucionalització de l'espai de comunicació en català creant un CONSELL que passés a ser la instància central de la institucionalització d'aquest espai i que fos capaç de donar resposta a les actuals exigències dels ecosistemes comunicatiu, cultural i lingüístic. Es proposa la creació d'un organisme estable amb competències delegades per part dels governs autonòmics per a l'establiment de polítiques de comunicació compartides i la supervisió de línies d'actuació en àmbits estratègics i comuns relatius als mèdia i a la producció,  disponibilitat i circulació de continguts, sobretot audiovisuals i multimèdia. 

El CONSELL hauria de vetllar per la construcció i potenciació d'un espai unitari i politípic, és a dir, compartit i alhora divers, de la comunicació en català tant per al territori com per al ciberespai. Els objectius generals podrien concretar-se en els següents: 
- La presència hegemònica de la llengua en l'ecosistema de la comunicació disponible per a la catalanofonia. 
- La inclusió de tots els actors i interlocutors de la catalanofonia, independentment del lloc d'origen o de residència o de la seva adscripció a una ideologia o a una particular comunitat política. 
- L'exigència de qualitat en els béns i serveis de comunicació en català.
- L'adopció de mesures de foment per afavorir l'accés en les millors condicions a la creació i circulació dels mèdia i dels béns i serveis de comunicació en català.

- L'adopció de polítiques coordinades per fer sostenibles al ciberespai la creació, la innovació, la producció i circulació de continguts audiovisuals i multimèdia en català en tots els gèneres.

Publica un comentari a l'entrada