Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

diumenge, 3 de febrer de 2013

L’STEI EXIGEIX QUE L’ESCOLA NO SIGUI EL CAMP DE PROVES D’EXPERIMENTS POLÍTICS


L’Esborrany de Decret de tractament integral de llengües passarà per la mesa sectorial d’educació dilluns dia 4 de febrer.  L’esborrany no recull la majoria d’al·legacions presentades per l’STEI, la UIB, les Cooperatives d’Ensenyament... que s’han fet dins el Consell Escolar de les Illes Balears, que és l’òrgan consultiu en temes d’educació i on hi ha representada la comunitat educativa i algunes personalitats de reconegut prestigi de les illes en temes educatius.
Tot i que l’STEI està a favor de promoure que tot l’alumnat de les illes augmenti el seu coneixement d’anglès, volem dir que el model proposat per la conselleria no ens sembla el més adequat. Per unes quantes raons:
 • Proposa la metodologia AICLE com a únic mètode a seguir per a la incentivació de l’aprenentatge i el reforç d’una llengua estrangera a l’escola. N’hi ha d’altres.
 • Impedeix que es pugui fer una escola en català en llengua i continguts, ja que vol posar entrebancs a la immersió lingüística que és una proposta pedagògica que funciona i que és reconeguda i avalada internacionalment per les institucions europees. L’escola en català és un projecte pedagògic que té coherència amb un projecte social que és vàlid des del punt de vista del dret, la ciència, la pedagogia i la sociologia. L’escola d’un país ha de ser en la llengua d’aquest país i per a tots els infants, independentment de la seva llengua familiar.
 • L’esborrany de decret és un experiment polític que no té un encaix pedagògic.
 •  Els projectes lingüístics actuals, lligats estretament als Projectes educatius dels centres funcionen correctament i de les avaluacions realitzades no es desprèn que s’hi hagin de fer canvis.  La pròpia conselleria ha fet avaluacions de diagnòstic fa poc i l’alumnat que fa l’ensenyament en català i estudia el castellà, a 4t de primària té una competència lingüística igual en les dues llengües oficials i en alguns casos superior en castellà que en català.
 • El 87% de pares i mares ha triat l’ensenyament en català i sabem que el castellà s’aprèn dins i fora de l’escola. A les illes tots feim immersió social en castellà, per això, i per moltes altres qüestions pedagògiques, la majoria d’escoles compensen aquesta desigualtat i fan immersió lingüística en català, així tots els infants en acabar l’escolarització obligatòria tendran una competència adequada en les dues llengües oficials.
 • La llengua del territori és la que cohesiona la societat multilingüe que viu a un determinat lloc. El model educatiu ha d’atendre: el dret a l’educació en la llengua pròpia del país que ha d’estar garantida per a tots els ciutadans, el dret a la seva transmissió a la població immigrada que s’incorpora a la societat ( Declaració universal dels drets lingüístics, 1996).
 • Proposa hores de coordinació entre professorat que ha d’impartir llengua estrangera quan ha llevat hores de coordinació per altres qüestions pedagògiques i d’atenció a l’alumnat  i a les seves famílies. El decret preveu poder fer hores de coordinació per temes d’anglès, atenció a la diversitat per atendre famílies que demanen ensenyament en castellà i mentrestant ens posen més hores lectives i ens lleven professors que fan atenció a la diversitat a infants en problemes d’aprenentatge.  
 • Aquesta normativa no millora la que tenim actualment des de cap aspecte dels que tracta i a més a més tenim seriosos dubtes de la legalitat del decret que ja hem apuntat i que no s’han tengut en compte.
 • Pretén catalogar les places dels cossos docents amb el requisit d’una llengua estrangera i no oficial a l’estat, quan el cos és estatal.
 • Posa al mateix nivell les dues llengües oficials i la llengua anglesa tant pels aprenentatges dels alumnes com pels requisits del professorat per accedir a una plaça d’oferta d’ocupació pública.
 • No entenem com una part important de la població escolar que no coneix ni l’anglès ni cap de les dues llengües oficials, podrà assolir els continguts de les matèries no lingüístiques que li impartiran en tres llengües diferents.
 • Introdueix consultes als pares i mares fora dels òrgans de govern dels centres. És a dir a les associacions de pares i mares, que ja estan representats als consells escolars dels centres i preveu, només als centres públics, una consulta als pares i mares que ha de comptar amb el 65% del cens a favor, quan el signant del decret, José Ramon Bauzá,  governa amb el 27% del cens electoral a favor.
 • No es fa una consulta al professorat que és, per llei, qui ha de participar de totes les decisions pedagògiques del centre. L’article 22 Suport de les famílies al projecte de tractament integrat de llengües ens sembla bo que hi hagi d’haver regulat el suport de les famílies però també s’ha de comptar amb el suport del professorat. I l’STEI com a representant majoritari del professorat demana la retirada del decret de tractament integrat de llengües.
 • Finalment volem dir que s’han introduït alguns canvis i s’han afegit algunes novetats. La disposició transitòria tercera de l’esborrany de decret,  inclou dos punts nous. El primer diu que durant el curs 2013-2014 i 2014-2015 es continuarà aplicant el Pla pilot Plurilingüe, voluntari pels centres. I el segon diu que a partir del curs 2015-2016 s’adequaran els projectes lingüístics als nous projectes de tractament integral de llengües. Possiblement aquest canvi respon a la petició majoritària del CEIB a no canviar la norma si la Llei general d’educació el ministre Wert també la vol canviar. 
Publica un comentari a l'entrada