Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimarts, 23 d’agost de 2016

L'OBSESSIÓ CASTELLANA PEL CATALÀ

Font: @rourevlc
L'any 1914 el diari ABC va publicar el següent article.
Resulta que pels nacionalistes espanyols amb els valencians no passava res perquè parlaven la seua llengua dins de la família o de manera regionalista/folklòrica i no érem una amenaça per a la indiscutible unitat d'Espanya, però els catalans sí que suposaven un "problema" al que calia fer front.