Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

diumenge, 13 de novembre del 2016

Els governs balear, català i valencià es reuneixen per reforçar «la unitat de la llengua

Els responsables de Política Lingüística dels tres territoris. 10-11-2016


La directora general de Política Lingüística del Govern, Marta Fuxà, s'ha reunit amb la directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa, i el director general de Política Lingüística i Multilingüisme de la Generalitat valenciana, Rubén Trenzano, amb l'objectiu de compartir estratègies per impulsar l'ús de la llengua.

La cita, celebrada aquest dimecres, s'ha obert tot constatant la importància d'una trobada de responsables de polítiques lingüístiques que incideixen sobre 13 milions de ciutadans i amb una exposició de les principals línies polítiques impulsades a cada territori.

Reforçar «la unitat de la llengua»

En el transcurs de la reunió s'ha acordat treballar conjuntament per garantir la «coherència, la transparència i la màxima informació pública pel que fa al sistema d'acreditacions de la llengua dels tres territoris» Segons el Govern, un sistema d'acreditacions de coneixements lingüístics «coherent i clar» per als ciutadans és una passa important per reforçar «la unitat de la llengua».

També s'ha posat de manifest la voluntat de tenir una versió única de les traduccions de la legislació estatal i altres textos de caràcter legal i administratiu i compartir els recursos públics que es dediquen a aquestes traduccions.

A més, es treballarà per afavorir conjuntament la disponibilitat en llengua catalana de textos legals i administratius amb incidència sobre els ciutadans.

Així mateix, s'ha constatat la voluntat conjunta de garantir l'accés en la llengua compartida a una oferta de dret europeu vigent, actualitzat i de referència. Es treballarà conjuntament per incrementar el volum de traduccions de normativa i documentació administrativa clau de la Unió Europa.

En la trobada, les tres institucions han posat sobre la taula recursos i eines per a l'aprenentatge i l'ensenyament de la llengua i les diverses polítiques de foment en àmbits diversos de la societat com el cinema, l'empresa o la justícia, amb l'objectiu d'estendre al conjunt de territoris les millors pràctiques de cadascun.

Unitat davant de les polítiques de l'Estat espanyol
Els directors generals reunits també han valorat el valor de l'alineament dels tres governs en matèria lingüística davant de les polítiques de l'Estat que resulten perjudicials per a la llengua compartida.

També s'han posat en comú criteris per a l'avaluació de l'aplicació per part de l'Estat Español de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELROM) amb la mirada posada en el proper informe quadriennal i, entre d'altres aspectes, en la necessitat de visibilitzar al mateix el caràcter unitari de la llengua.

Els representants de Catalunya i les Balears han manifestat satisfacció per l'anunci d'adhesió del Govern Valencià al Protocol de col·laboració establert entre la Xunta de Galícia, el Govern Basc, la Generalitat de Catalunya i el Govern balear.

La trobada, que ha tengut lloc a la seu de la Direcció general de Política Lingüística del Departament de Cultura, a Barcelona, és un pas important en la represa progressiva de relacions de cooperació en matèria de llengua entre els tres governs. Finalment, s'ha acordat donar continuïtat a les trobades.