Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dissabte, 12 de novembre de 2016

Els ajuntaments de la Franja declaren el català com a llengua d'ús preeminent als seus municipis

A partir d'aquestes declaracions, el govern d'Aragó establirà un mapa lingüístic del seu territori

Pas endavant del català a la Franja. Els ajuntaments d'aquesta zona aproven als plensdeclarar el català llengua d'ús preeminent als seus municipis. El govern d'Aragó farà, a partir d'ara, un mapa lingüístic de les llengües parlades al seu territori. 

Aquesta declaració, demanada per la Direcció General de Política Lingüística del govern aragonès per elaborar un mapa lingüístic, l'estan aprovant la majoria de municipis i comarques de la Franja. Ho explica Josep Antoni Chauvell, alcalde del Campell i president de la comarca de la Llitera: "Això es remet a la Direcció de Política Lingüística, que està elaborant el mapa lingüístic d'Aragó. Jo suposo que se centraran en les zones d'utilització clàssiques en llengua catalana i aragonesa per fer un mapa més delimitat."
De tota manera, els alcaldes reclamen que el govern d'Aragó aclareixi el seu posicionament sobre si es canviarà o es modificarà la Llei de llengües actual. L'alcalde del Campell fa aquest suggeriment al Director General de Política Lingüística aragonès: "Tant que s'omplen la boca de la protecció de l'aragonès i el català, doncs que facin una visita per les comarques respectives per veure quina intenció és la que porten i com es desenvoluparà la llei i què és el que s'acabarà fent". Aquesta declaració de llengua preeminent també s'està fent als territoris on es parla l'aragonès