Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

diumenge, 13 de desembre de 2015

LES NORMES DE CASTELLÓ (Document Original)Les Normes de Castelló o Normes del 32 són un total de 34 regles ortogràfiques aprovades i ratificades per destacades entitats i personalitats del món cultural i polític del País Valencià, amb la idea d'adoptar «un sistema ortogràfic unitari» per al valencià.
De l'acord pres a Castelló de la Plana destaquen dos aspectes. El primer, que el model ortogràfic adoptat seguia l'usat pels principals escriptors de la Renaixença valenciana, com ara Teodor Llorente Olivares, i també l'aprovat a Catalunya el 1913 per l'Institut d'Estudis Catalans i que també feien servir els mallorquins. El segon, l'elevat grau de conformitat amb què van ser aprovades les normes ortogràfiques, atés que la pràctica totalitat d'escriptors valencians del moment, les més significatives entitats culturals, els principals periòdics i setmanaris... les van emprar sense qüestionar la seua validesa, perquè eren ben conscients que l'augment de l'ús del valencià propiciat pels nous aires de llibertat portada per la Segona República feia imprescindible aquest acord.

Pots llegir o descarregar el document en PDF.