Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimecres, 9 de desembre de 2015

L’obra periodística d’Enric Valor (1933-2000) - La Veu del País Valencià

Font: L’obra periodística d’Enric Valor (1933-2000) - Josep Daniel Climent - La Veu del País Valencià


Josep Daniel Climent
Josep Daniel Climent Professor de valencià 
Quinze anys després de la seua desaparició, Enric Valor i Vives (Castalla, 1911 – València, 2000) continua exercint una notable influència sobre amplis sectors de la societat valenciana, com bé va quedar demostrat per la multitud d’actes d’homenatge celebrats amb motiu de la commemoració del desé aniversari de la seua mort i de la celebració del centenari del seu naixement, centrats en l’anàlisi, estudi i divulgació de la seua obra i figura.

____________________________________________________________

De tots els aspectes revisats al llarg d’aquests darrers anys n’hi ha un, al nostre parer, que no ha estat suficientment examinat: el de la seua producció periodística. Tot i que s’han elaborat diversos estudis sobre la seua obra literària i lingüística, encara ens cal aprofundir amb més detall en aquestes facetes i, especialment, donar a conéixer els textos que durant quasi setanta anys Enric Valor publicà en diverses plataformes periodístiques. La dispersió dels materials i la dificultat per a accedir-hi feien necessària una minuciosa recopilació dels articles de premsa i de les notes lingüístiques —més de cinc-cents— i la confecció d’una relació de la totalitat de les col·laboracions publicades, que ara presentem íntegrament en una edició electrònica —inclosa en el disc adjunt— que permet no sols la lectura, sinó fins i tot la selecció i recerca de tots els continguts.
 
Enric Valor inicià els primers contactes amb el món de la premsa amb tan sols 21 anys. Fou el 1932 a Alacant, ciutat on s’instal·là aquell mateix any després d’haver hagut d’emigrar de la seua Castalla natal, procedent d’Elda, on havia viscut des dels 15 anys. El jove castallut conegué el setmanari El Tio Cuc, i sense pensar-s’ho dues vegades s’oferí desinteressadament al seu director com a col·laborador. Després vingueren les col·laboracions en El Luchador, també d’Alacant, i en El CamíEl País Valencià i La República de les Lletres, publicacions valencianistes editades a València al recer de la llibertat de premsa vigent durant la Segona República.
 
Després de la guerra del 1936-1939 i de la dura postguerra, la veu d’Enric Valor, com la de molts altres escriptors, intel·lectuals o polítics, emmudí. De fet, haurem d’esperar fins a l’any 1960 per a tornar a llegir Valor, ara en la premsa del règim franquista, concretament en els periòdics Levante i Jornada, que formaven part de l’anomenada Prensa del Movimiento. Diverses circumstàncies possibilitaren que durant cinc anys publicara més de quatre-centes col·laboracions en el periòdic vespertí Jornada, bàsicament sobre llengua.
 
Posteriorment, el 1969, Enric Valor es convertí en l’ànima d’una de les primeres publicacions periòdiques en valencià aparegudes durant el franquisme, Gorg, on exercí el paper de coordinador, publicà nombrosos articles i s’encarregà de la correcció lingüística. Tot això fins a la prohibició de la publicació per part de les autoritats franquistes l’any 1972, davant de la creixent influència social que guanyava cada dia.
A partir d’aquesta data, la presència d’Enric Valor en la premsa valenciana va disminuir progressivament; el motiu no era altre que la seua dedicació gairebé exclusiva a l’elaboració de la seua obra literària, tot coincidint amb la finalització de la dictadura i els inicis d’una època de llibertat democràtica.
 
A TALL DE CONCLUSIÓ
 
Enric Valor és considerat actualment com un excel·lent narrador, un rellevant divulgador gramatical i un admirable activista en pro de la llengua, però a partir de la revisió de la totalitat dels seus textos periodístics pense que també l’hem de considerar com una de les persones que millor va saber utilitzar la premsa escrita a favor dels seus ideals i dels seus propòsits, sobretot en situacions polítiques especialment adverses.
 
De l’època republicana convé destacar les interessants aportacions al corpus teòric del valencianisme, amb la publicació de sucosos articles d’elevat contingut polític que ens mostren un Valor ben compromés amb uns ideals de recuperació nacional, i que dissortadament ni durant el franquisme ni durant el període democràtic no va tornar a elaborar.
 
A partir dels anys seixanta les grans aportacions de Valor són, sens dubte, la publicació dels cursos de llengua en el periòdic Jornada i la seua implicació en la revista Gorg, dues iniciatives cabdals en aquell moment, i que anys a venir tingueren continuïtat en altres cursos i altres publicacions.
 
En definitiva, el treball dut a terme per Enric Valor en la premsa valenciana fou ben valuós, tant per la seua qualitat i oportunitat com per la seua eficàcia, i fins i tot per la vigència de molts dels seus textos en l’actualitat, i és per això que ens ha semblat interessant recopilar-lo i donar-lo a conéixer en les millors condicions possibles.