Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimarts, 8 de març de 2016

L’APLEC demana més català a FRANCE 3


L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català, demana als elegits de Catalunya Nord –diputats, senadors, presidentes del Departament i de la Regió, batlles i president de la Comunitat Urbana de Perpinyà– que intervinguin per obtenir un augment de les emissions en català a France 3.

Després de constatar que Catalunya Nord se situa entre les regions que tenen menys programes en llengua regional a la tele, l’associació demana una presa en compta seriosa de la llengua. És actualment indigne o fins i tot humiliant per als catalans que el volum d’emissions sigui limitat a 7 mn d’actualitat per setmana i 20 mn de magasine cada tres setmanes. O sigui un total de 20h ...per any !

Quina llengua pot sobreviure en aquestes condicions ?

Segons el Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française 2015, el català representa un 1,7% de les emissions en llengües regionals de France 3, el 0,2% del total dels programes de la cadena i el 0,03% de tots els programes de les 7 cadenes publiques franceses.

aplecL’APLEC demana que, al mínim, France 3 proposi en català unes actualitats quotidianes i un magasine setmanal, durant tot l’any. En total una seixantena d’hores anuals, un 1,7% de la programació de France 3. Res d’exagerat. Els alumnes que estudien el català tenen menester d’una presència i d’un complement mediàtics per progressar.

Les famílies són àmpliament favorables a una tele de proximitat i a emissions en català, emissions que d’altra banda han confirmat any rere any l’èxit de llur audiència.Font: Informe al Parlament sobre l'ús de la llengua francesa 2015.

* Le volue horari de les emissions en occità és obtingut cumulant tots programes de totes les regions. Em volum d’emissions efectivement emeses en occità dins cada regió és molt inferior al total. Unes regions occitanofnes no beneficien de cap emissió a France 3.

** Les sept televisions públiques franceses : France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, France 24, France