Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

diumenge, 22 de febrer de 2015

ANSELM TURMEDA (Mallorca 1352 - Tunis 1430)
Anselm Turmeda va néixer a Mallorca entre entre 1352 i 1355 i va morir a Tunis, la capital de Tunísia, on la seva tomba es objecte de veneració, després de 1423. Franciscà amb estudis a la univesitat de Bolònia, des de la seva instal·lació a Tunis per fer-se musulmà i on, en casar-se, es va integrar en la burgesia comercial, va dedicar esforços a una doble carrera literària en català i àrab. Tal com ha notat Mikel de Epalza, en Turmeda no hi ha infidelitats sinó una doble fidelitat a dos estats (Catalunya-Aragó i Tunísia), cultures (la universitària i la popular) i llengües (la catalana i l'aràbiga). El destí dels seus manuscrits és fantàstic. El Llibre dels bons amonestaments, escrit vers 1396, es va anar reeditant durant els segles XVII i XIX, car ha estat usat com a llibre d'iniciació a la lectura. La Disputa de l'ase (1417-10), va ser traduït i editat en francès. Tractant-se d'un conte filosòfic amb crítiques iròniques a l'Església, la Inquisició el va fer desaparèixer. L'original català s'ha reconstruït. El Tuhfat al-arib fi radd ala ah l al-salib (Obsequi de l'home il·lustrat contra els partidaris de la Creu) de 1420 es va editar a partir de 1873 en àrab, francès i turc. L'islam usava la impremta per a polemitzar amb ei cristianisme. Des de 1970, se n'han publicat traduccions al persa, el castellà i el català. Alguns texts literaris seus han estat la base de muntatges teatrals de Feliu Formosa i de composicions interpretades per Maria del Mar Bonet i Raimon.

ELOGI DELS DINERS, del LLIBRE DELS BONS AMONESTAMENTS(1398)


     Diners de tort fan veritat,                I
     e de jutge fan advocat;
     savi fan tornar l'hom orat,
          pus que d'ells haja.
 5    Diners fan bé, diners fan mal,      II
     diners fan l'home infernal
     e fan-lo sant celestial,
          segons que els usa.
     Diners fan bregues e remors,         III
10 e vituperis e honors,
     e fan cantar preïcadors:
          Beati quorum.
     Diners alegren los infants                 IV
     e fan cantar los capellans
15 e los frares carmelitans
          a les grans festes.
     Diners, magres fan tornar gords,     V
     e tornen lledesmes los bords.
     Si diràs "jas" a hòmens sords,
20          tantost se giren.
     Diners tornen los malalts sans;         VI
     moros, jueus e crestians,
     lleixant a Déu e tots los sants,
          diners adoren.
25 Diners fan vui al món lo joc,            VII
     e fan honor a molt badoc;
     a qui diu "no" fan-li dir "hoc".
          Vejats miracle!
     Diners, doncs, vulles aplegar.          VIII
30 Si els pots haver no els lleixs anar;
     si molts n'hauràs poràs tornar
          papa de Roma.
     Si vols haver bé e non dan              IX
      per advocat té sent "jo ha'n".
35  Totes coses per ell se fan
          en esta vida.