Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

divendres, 12 de setembre de 2014

GERMANS DE LLENGUA (Vídeo)


Els Països Catalans són una realitat cultural i lingüística. De nosaltres depèn que
arribi a ser una realitat política.
Està a les nostres mans i nosaltres decidim.