Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dissabte, 17 de febrer del 2018

SUPORT de L'STEI INTERSINDICAL A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial

L'STEI és el sindicat d'ensenyants majoritari a les Illes, i conjuntament amb l'Assemlea de Docents, va mobilitzar el 2013 a centenars de milers de persones contra el TIL i les polítiques d'extermini lingüístic de Bauzà i el PP Balear. A la foto la manifestació més nombrosa de la història a les Balears el 28 de novembre del 2013,

SUPORT de L'STEI INTERSINDICAL A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I A LA FEINA DELS DOCENTS DE CATALUNYA
L'STEI Intersindical fa costat al model d'immersió lingüística implantat a Catalunya des de l'any 1983. Els mestres i professors de Catalunya han treballat per retornar el lloc que li correspon a la llengua catalana dins les escoles i instituts, han fet una feina immillorable per a la integració i la convivència social i pel progrés de tots els infants i joves que han passat per les escoles de Catalunya.
Les intencions del govern espanyol, presidit per Mariano Rajoy, són atacar l'eix vertebrador del sistema educatiu de Catalunya, llengua pròpia del territori que dóna coherència als Projectes educatius dels centres i, al mateix temps, envair, de forma injusta, les competències autonòmiques. L'afany recentralitzador de PP no s'atura i s'hi ha de plantar cara.
La immersió lingüística garanteix el coneixement de la llengua pròpia als infants i joves que a casa seva no la parlen. Al mateix temps garanteix el coneixement del castellà a tots els alumnes.
La immersió lingüística a totes les escoles de Catalunya és un sistema reconegut internacionalment per tots els països que, com nosaltres, tenen dues llengües oficials. Ha estat profundament estudiat i avaluat i s'ha implantat en altres països del món per la seva demostrada validesa i pel benefici al conjunt de la població, vengui d'on vengui i parli la llengua que parli. Catalunya és una societat integradora i cohesionada i una part important d'aquest mèrit social és deu a la feina dels mestres dins els centres.
La immersió lingüística és un model d'èxit que garanteix la cohesió soicial, treballa per no mantenir dividida la societat en els qui parlen castellà i els qui parlen català. Un model que té el suport de la societat catalana, que és inclusiva i integradora i que garanteix també la igualtat d'oportunitats. Tots els joves, en acabar els estudis obligatoris, coneixen el català i el castellà i poden triar quina llengua volen utilitzar i també poden acreditar un coneixement suficient per accedir a qualsevol feina que es demani l'acreditació del coneixement del català.
Els infants han de conviure i han de tenir les mateixes experiències no han d'estar dividits per raó de llengua. Aquest principi pedagògic i elemental a les societats modernes, democràtiques i progressistes, també està recollit a les lleis on està regulat que no es poden segregar els i les alumnes per raó de llengua (Llei de normalització lingüística, 1986), ni tampoc segregar-los per aules o grups diferents (Decret 92/1997).
El català no es toca, no és competència del govern de Madrid. Defensarem un sistema educatiu, coherent, cohesionador, amb la llengua del territori com a llengua d'ensenyament i comunicació interna i externa i llengua d'ús en totes les activitats del centre, que garanteix la igualtat d'oportunitats i l'aprenentatge d'una llengua estrangera.
Palma 16 de febrer de 2018

Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial