Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimarts, 21 de febrer del 2017

Pacte històric entre el País Valencià, Illes Balears i Catalunya per la cultura i la llengua

Pacte històric entre el País Valencià, Illes Balears i Catalunya per la cultura i la llengua

Moisés Pérez

Els lligams entre els tres territoris principals de l'àrea lingüística i cultura comuna es fan més estrets. Amb la denominació de 'Declaració de Palma', el Govern balear, valencià i català han signat un acord per impulsar la llengua i la cultura catalanes. «Manifestem la voluntat d'iniciar una nova etapa de relacions per enfortir els lligams històrics i culturals i la col·laboració pel benefici comú dels tres territoris», recull el text.A poc a poc, els lligams comuns entre el País Valencià, Catalunya i les Illes Balears van enfortint-se. Amb el desgel en les relacions una vegada va desnonar-se al PP dels executius balears i valencians, els tres territoris han donat una passa més per impulsar la cultura i la llengua catalana. Aquest dilluns Ruth Mateu, consellera balear de Cultura, Santi Vila, conseller català de Cultura, i Vicent Marzà, conseller valencià de Cultura, han signat la Declaració de Palma. Un pacte per “iniciar una nova etapa de relacions per enfortir els lligams històrics i culturals i la col·laboració pel benefici comú dels tres territoris”.
L’objectiu d’aquest acord a tres bandes és “consolidar un mercat en l’àmbit dels tres territoris per garantir la viabilitat dels projectes dels creadors i les indústries culturals balears, catalanes i valencianes, i fomentar l’ampliació i interès dels públics”. Tot plegat, es cerca la creació d’un “teixit cultural sòlid dins els àmbits creatiu i empresarial”.
Per aconseguir aquest propòsit, els tres governs es comprometen a donar una espenta “al mercat interior cultural”. Un impuls que es realitzarà a través de la potenciació de circuits d’arts escèniques i visuals, música, literatura, audiovisuals i cultura popular i tradicional. “S’ha de facilitar a les indústries culturals i als creadors la circulació dels seus projectes dins de l’àmbit dels tres territoris”, afirma la Declaració de Palma.
L’acord, però, no només es queda en una declaració de bones intencions. També recull mesures concretes per sectors. A l’àmbit de la música, les arts visuals i escèniques s’establiran “criteris de participació conjunta a fires i festivals; s’impulsarà la creació de circuits per compartir exposicions, i es crearà un catàleg de música en viu”. Al món editorial, “es coordinaran tasques de promoció de la literatura catalana” i es posaran en marxa programes d’intercanvi d’autors. Per tal d’aconseguir un rellançament de la cultura popular i tradicional pròpia, es reforçaran “xarxa de centres, instituts d’estudis i associacions de recerca local i comarcal”. A l’àmbit patrimonial, la intenció és crear rutes i itineraris culturals conjunts i articular itineràncies i coproduccions d’exposicions temporals entre els principals museus i centres. Les biblioteques del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya també realitzaran catàlegs conjunts i estratègies comunes.
Tanmateix, el pacte va més enllà de la cultura i també recull una sèrie de mesures pel que fa a la promoció de la llengua. Els tres executius treballaran “cap a una versió comuna de les traduccions de la legislació estatal i altres textos de caràcter legal i administratiu; es coordinaran les polítiques de foment de la llengua en diferents ambients, i s’impulsaran iniciatives comunes envers les polítiques estatals lesives per a la llengua compartida”. A més, es cerca “un sistema d’acreditacions de coneixements lingüístics compartit i compatibles”.
Tot i que la Generalitat Valenciana encara no s’hi ha sumat a l’Institut Ramon Llull, els tres governs assumeixen “la consolidació del compromís” amb aquesta institució. Un acord històric, el qual ha rebut la felicitació d’organitzacions que sempre han lluitat en aquest sentit com ara Acció Cultural del País Valencià, per impulsar la llengua i la cultura catalana dels tres territoris.

Font:

Més informació a La Veu del País Valencià:

Iniciatives conjuntes envers les polítiques estatals lesives contra la llengua

En l’àmbit de llengua, la Declaració de Palma es marca assolir un sistema d’acreditacions de coneixements lingüístics compartit i compatible, garantint la coherència, la transparència i la màxima informació pública, segons el Departament. Entre altres compromisos, els tres consellers han acordat impulsar iniciatives conjuntes envers les polítiques estatals lesives envers la llengua compartida.

Lligant els àmbits de la llengua i la cultura i com a plataforma per donar a conèixer les creacions fora del territori, la Declaració de Palma també preveu la consolidació de l’Institut Ramon Llull com a organisme de promoció exterior i internacionalització. En aquest sentit, cal remarcar el reingrés del govern de les Illes Balears a l’Institut, i la col·laboració de l’IRL amb la Generalitat Valenciana dintre del Pla Estratègic Cultural ‘Fes Cultura’. Totes les accions plantejades per la Declaració de Palma es concretaran mitjançant grups de treball que reuniran representants dels tres territoris.

A la trobada entre els tres consellers també hi han assistit el director general de Cultura del Govern de les Illes Balears, Jaume Gomila; la directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balear, Marta Fuxà; la directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa; el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona; i el director de l’Institut Ramon Llull, Manel Forcano.Més informació a l'Ara/Balears:

Els eixos principals de la Declaració de Palma són:
  • Reforçar el mercat interior cultural, impulsant circuits d'arts escèniques i visuals, música, literatura, audiovisuals, cultura popular i tradicional.
  • Consolidar el compromís amb l' Institut Ramon Llull (IRL) com a organisme de promoció exterior i que aquest 2017 ha augmentat un 10% el seu pressupost.
  • Participació conjunta a fires i festivals, creació de circuits, d'un catàleg d'exposicions i d'un catàleg de música en viu.
  • Promoció de la creació literària i editorial, programa d'intercanvi d'autors.
  • Thesaurus d'inventari i documentació en el marc del patrimoni cultural.
  • Impuls a les polítiques lingüístiques. En aquest sentit, els consellers han avançat que s' unificaran les acreditacions de català i, a partir de l'estiu, els certificats de llengua seran vigents als tres territoris de parla catalana.
http://www.arabalears.cat/cultura/Acord-corredor-cultural-mediterrani-valencia_0_1745825517.html