Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dijous, 5 de gener de 2017

COMUNICAT DE SOLIDARITAT AMB JAUME MONFORT


El passat dia 6 de desembre, al municipi de Gata, a la Marina Alta ha succeït un incident on Jaume Monfort,  Regidor de Desenvolupament Sostenible Urbà del poble de manera electa pel veïnat, ha sofert una discriminació pels cossos de seguretat de l’estat espanyol per dirigir-se a ells en valencià i demanar que aparcaren bé el vehicle oficial de laGuardia Civil. 
El vehicle estava estacionat de manera no reglamentària en una cantonada per entrar a un bar i que generava un risc per la seguretat viària; és aleshores quan li van contestar al regidor que “estamos en Espanya i nos hablas en espanyol”. 
El regidor va demanar identificar-se a l’agent per presentar una queixa i l’agent al regidor suposadament per escàndol públic. A més el sergent de la GuardiaCivil al comunicar-li la queixa va expressar al regidor que “no tienes razón,estamos en Espanya i nos hablas en espanyol”.  El passat dia 28 de desembre, la Guardia Civil ha obert una nota interna per aquest assumpte i el regidor ha publicat aquesta informació amb un manifest.

Des de Decidim volem expressar el nostre gran malestar pels fets succeïts, ja que es tracta indubtablement d’un acte de discriminació lingüística a un veí, amb el fet agreujat de tractar-se d’una autoritat electa municipal, desenvolupant una tasca per part dels cossos de l’estat amb caràcter, només, d’agent de l’autoritat, i que pareix que incomplien la normativa viària expressament.

Volem recordar que segons la seua normativa estatal, el real DecretoLegislativo 5/2015, de 30 d'octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, al seu article 54 on tracta els principis de conducta, cita al seu punt 11 literalment “11. Garantizarán laatención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en elterritorio”.

Des de Decidim exigim, tant a la Guàrdia Civil  com al Ministeri de l’Interior espanyol del qual depenen, que respecten els drets lingüístics del poble valencià, que es faça complir la llei vigent i es respecte el caràcter d’autoritat electa d’un regidor per part dels cossos i forces de seguretat de l’estat espanyol.

Decidim volem recordar que aquest incident no és un cas aïllat sinó que, com recorda la Plataforma per la Llengua, als darrers mesos s’han comptabilitzat 37 casos greus de discriminació lingüística a les administracions públiques a l’Estat espanyol.
Prou discriminació a la nostra llengua!
Exigim respecte pel nostre poble i els i les seves representants electes!
Tota la nostra solidaritat amb Jaume Monfort i la resta de persones discriminades!
Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim!

Font: COMUNICAT DE SOLIDARITAT AMB JAUME MONFORT