Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

diumenge, 17 de maig del 2015

Informecat 2015 50 dades sobre la llengua (Per baixar-lo)

La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Una organització no governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Treballem des dels diferents territoris de parla catalana i des d’una perspectiva transversal en l’àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l’acollida lingüística als nouvinguts, en les universitats i en l’educació i a les administracions, entre altres àmbits d’actuació.

Enguany presentem la quarta edició de l’InformeCAT, que manté el seu esperit i plantejament de presentar un recull actualitzat de 50 dades significatives sobre la llengua catalana. Com en les darreres edicions, convé aclarir que no és una tria exhaustiva, però sí significativa d’aquells àmbits que pensem que tenen una influència més gran per a la llengua. S’han consultat diverses fonts, com també els informes més rellevants que la nostra entitat ha publicat el darrer any. Al final del document trobareu totes les citacions de les fonts esmentades. Les 50 dades que recull l’informe d’enguany fan un esforç per ampliar i tenir present la situació del català a tot el domini lingüístic.

La situació és desigual, però el que sí que és constant és la persistència i l’increment de la pressió del govern espanyol, i de l’Estat espanyol, en contra de la llengua. No només es recullen dades relatives a l’àmbit educatiu, sinó també en el de la (manca de) reconeixement que de forma singularment preocupant afecta als drets lingüístics dels catalanoparlants de la Franja. Més enllà d’aquest fet, extraordinàriament preocupant en un país membre de la Unió Europea, també apleguem dades relatives a l’ús social de la llengua.

Cal fer-ne un anàlisi en profunditat perquè indiquen una tendència sobre la qual cal incidir amb intel·ligència i rigor, tant des de les administracions públiques com des de la societat civil. Un any més, i ja en són 4!, tornem a constatar que en aquells àmbits on no hi ha un marc jurídic i un aparell de l’Estat que hi jugui a la contra, com per exemple a les noves tecnologies, el català mostra un gran dinamisme.

Això ens pot fer pensar en el vigor que tindria la llengua en d’altres àmbits i, sobretot, en tot el domini, si no fos per la manca de reconeixement i la regulació a la contra que actualment patim. L’InformeCAT s’emmarca en la tasca de la Plataforma per la Llengua per conscienciar i informar de manera sintètica, clara i entenedora sobre la situació de la llengua catalana a tot el domini lingüístic. Permet, també, posar en valor la importància i l’aportació de la societat civil en la tasca en favor del català.