Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dilluns, 25 de maig del 2015

ALS PAÏSOS CATALANS, VOLEM VIURE PLENAMENT EN CATALÀ.

Eleccions autonòmiques: el català en campanya arreu dels territoris del domini lingüístic!

La Plataforma per la Llengua se suma a les reivindicacions d'Acció Cultural del País Valencià, de l'Obra Cultural Balear i de les entitats de defensa de la llengua i cultura de la Franja que demanen als partits l'equiparació de drets dels parlants de català en els esmentats territoris.
La Plataforma per la Llengua se suma a les reivindicacions d'Acció Cultural del País Valencià, de l'Obra Cultural Balear i de les entitats de defensa de la llengua i cultura de la Franja que demanen als partits l'equiparació de drets dels parlants de català, situació que actualment està lluny de complir-se.
Al País Valencià, l'ONG del català dóna ple suport a les reivindicacions d'Acció Cultural i de les universitats públiques valencianes en la proposta anomenada"Per una nova i efectiva llei d'igualtat lingüística", de manera que:
 • El valencià esdevingui la llengua d'ús normal i general de les administracions valencianes.
 • Que es garanteixi l'ús per part dels parlants amb el "Deure de coneixement passiu de la llengua pròpia" que ja està establert per al castellà.
 • Disponibilitat lingüística en tots els àmbits no oficials, ara sense regulació, com el socioeconòmic, el laboral, serveis, consum i oci.
 • Que hi hagi uns mitjans de comunicació en valencià i de qualitat. Recepció de totes les emissions de la resta de l'àrea lingüística.
A la Franja, les eleccions a les Corts Aragoneses del 2015, la Plataforma per la Llengua demana als partits que no menystinguin les reivindicacions del territori tot afegint-se a les demandes d'associacions com l'Institut d'Estudis del Baix Cinca, l'Associació Cultural del Matarranya o l'associació de pares Clarió. És per això que creu que cal:
 • Garantir l'ensenyament en català a les escoles i instituts de la Franja. Cal escoltar les reivindicacions de la comunitat educativa que reclamen, a més de l'ensenyament de la llengua, l'oferta d'assignatures no lingüístiques en català. Cal garantir que tots els alumnes de la Franja són alfabetitzats també en català.
 • Dotar l'Aragó d'una Llei de Llengües que impulsi i prestigiï la llengua catalana pròpia de la Franja. Cal escoltar les associacions de la Franja i eliminar mesures de desprestigi com la denominació del conegut com a LAPAO.
 • Modificar l'Estatut d'Autonomia de l'Aragó perquè el català i l'aragonès esdevinguin llengües oficials.
A les Illes Balears, l'ONG del català demana als partits que han subscrit el"decàleg en temes de llengua i cultura" per a la legislatura 2015-2019, que l'Obra Cultural Balear ha enviat com a proposta de mínims, que prenguin mesures per garantir els drets dels parlants de català per aconseguir:
 • Garantir la competència lingüística en català a l'ensenyament.
 • Assegurar l'atenció en català des de les administracions.
 • Posar els mitjans de comunicació públics i els espais que disposin les institucions per compensar lingüísticament l'oferta que reben els ciutadans i assegurar la recepció de totes les emissions en llengua catalana.
 • Protegir els ciutadans de les Illes Balears perquè puguin expressar-se en la llengua pròpia sense haver de patir cap tipus de discriminació.
Comparteix
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin