Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dissabte, 10 de desembre de 2016

El Parlament insta a crear un Consell de l'Espai de Comunicació Audiovisual Català

El Parlament vol que TV3 guanyi presència a la Catalunya Nord 

EFE Barcelona 

El Parlament va aprovar aquest dilluns una moció de la CUP, negociada amb altres grups, en la qual s'insta a crear un Consell de l'Espai de Comunicació Audiovisual Català amb la finalitat d'augmentar la col·laboració entre els mitjans dels diversos territoris de parla catalana. La moció va ser aprovada amb els vots de JxSí, PSC, Catalunya Sí que es Pot i la CUP, mentre que Ciutadans (C's) i el PP s'hi van oposar.
En el text es demana l'organització d'"un acte públic de reconeixement cap a totes les persones, col·lectius, entitats i institucions que, des del 1983, han lluitat per fer arribar les emissions de TV3 més enllà dels límits de la Catalunya estricta". A més, s'expressa "la voluntat d'una presència més gran dels diferents territoris de parla catalana en la programació dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)".
Això s'ha de traduir, indica la moció aprovada, en un " reforç de la corresponsalia a la Catalunya del Nord" i, per exemple, en el fet d'"assumir com a objectiu l'establiment d'una desconnexió territorial" per a aquesta àrea, "analitzant prèviament les necessitats tècniques i pressupostàries" que se sumi a les desconnexions ja existents per a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i la Vall d'Aran".
Així mateix, el text reclama augmentar la presència de les informacions relatives al País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord, la Franja de Ponent, Andorra i l'Alguer, i demana també incrementar el nombre d'hores d'emissió en aranès als mitjans de la CCMA.
Pel que fa als mitjans de comunicació dels altres territoris de parla catalana, la moció demana que s'incrementi la reciprocitat d'emissions mitjançant acords específics, i també que es busqui la "coordinació" mitjançant acords entre els diversos governs per tal d'"optimitzar" els recursos. Pel que fa al nou Consell que es proposa, la moció demana a la Generalitat que plantegi als altres governs la seva creació, a fi d' enfortir "la coordinació i les estratègies conjuntes de producció i programació de continguts".

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de comunicació audiovisual presentada pel Grup Parlamentari de la CUP-CC

1. El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals CCMA) a organitzar un acte públic de reconeixement cap a totes les persones, col·lectius, entitats i institucions que des de 1983 han lluitat per a fer arribar les emissions de TV3 més enllà dels límits de la Catalunya estricta.

2. Expressa la voluntat d’una major presència dels diferents territoris de parla catalana en la
programació dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A tal efecte, insta el Govern de la Generalitat a donar suport al Consell de Govern de la CCMA, per tal de:
a. Reforçar la corresponsalia de la Catalunya Nord.
b. Assumir com a objectiu l’establiment d’una desconnexió territorial per a Catalunya Nord, analitzant-ne prèviament les necessitats tècniques i pressupostàries, talment com les que ja existeixen per a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i l’Aran. c. Augmentar la presència de les informacions relatives al País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer.
d. Assumir el compromís, en el proper Mandat-Marc de la CCMA, d’incorporar més presència de la resta de territoris de parla catalana, amb exemples com els col·laboradors dels programes d’opinió i d’entreteniment i les notícies i reportatges dels diferents programes de producció pròpia.

3. Constata la necessitat de donar suport al Consell de Govern de la CCMA, als directors dels mitjans i als seus Consells professionals, en la seva capacitat de decisió, per tal de garantir que els seus canals incrementin paulatinament la programació radiofònica i televisiva (distintament) en occità per a tot Catalunya, amb l’objectiu d’arribar a un mínim de 15 hores setmanals. Aquesta programació hauria d’expressar-se amb una oferta variada de programació infantil, juvenil, d’entreteniment, d’actualitat i de notícies, fent especial èmfasi en la programació de continguts divulgatius per explicar la realitat aranesa –i en occità- a Catalunya. A més, caldrà garantir, d’acord amb l’article 19.1 de la Llei de l’Occità, la col·laboració amb els mitjans de comunicació en occità de fora de Catalunya.

4. Insta el Govern de la Generalitat a intensificar la coordinació i els compromisos polítics i tècnics amb els organismes competents i governs respectius de tots els territoris del Domini Lingüístic Català per tal de garantir-hi les emissions totals dels mitjans CCMA i promoure la reciprocitat total dels mitjans públics de radiotelevisió en llengua catalana del conjunt del Domini Lingüístic. En aquest sentit, insta al Govern de la Generalitat a intensificar la coordinació dels compromisos amb el govern del País Valencià per garantir-hi les emissions totals de TV3 i Catalunya Ràdio i presentar un calendari concret dels acords entre els dos Governs i dels compromisos que se’n deriven. Així mateix, insta el Govern a trobar-se amb els interlocutors de la societat civil del País Valencià que històricament s'han mobilitzat contra el tancament de les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio i a favor del seu restabliment.

5. Insta el Govern de la Generalitat a coordinar-se amb els governs dels respectius territoris per tal que la programació i les emissions de productes audiovisuals dels respectius mitjans públics puguin ser les mateixes arreu del Domini Lingüístic, per tal d’optimitzar recursos sense deixar d’atendre els drets de propietat i explotació.

6. Insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar un projecte de Consell de l’Espai de Comunicació Audiovisual en Català per tal de poder-lo plantejar a la resta de governs dels territoris dels Països Catalans amb l’objectiu d’enfortir la coordinació i les estratègies conjuntes de producció i programació de continguts.
7. Insta el Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria d'Afers Exteriors, a fer les gestions pertinents per tal que la Comissió Europea i el Comissionat de Drets Humans del Consell d'Europa, respectivament, es posicionin davant les autoritats corresponents sobre els drets lingüístics de més de 10 milions de ciutadans europeus reconeguts a la Directiva 2010/13/UE reguladora de la llibertat de circulació dels productes audiovisuals i a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM).