Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dijous, 29 d’agost de 2013

NOU CORRECTOR GRAMATICAL DE CATALÀ GRATUÏT. TÉ EN COMPTE LES VARIANTS LINGÜÍSTIQUES!

Softcatalà presenta un nou corrector gramatical i d'estil de català, disponible a partir d'ara a la seva pàgina web:
El nou corrector, a més de la ja habitual detecció d'errors ortogràfics, incorpora la detecció de moltes altres errades (gramaticals, tipogràfiques, sintàctiques, de puntuació, de picatge, confusions), i fa també recomanacions d'estil. Té en compte les principals variants territorials de la llengua i és completament configurable.

El corrector es pot usar de diferents maneres: en un editor en línia com el de la pàgina web de Softcatalà; <http://www.softcatala.org/corrector>,  com a programa independent; com a extensió del processador de textos LibreOffice, o com a extensió del navegador Firefox. Vegeu-ne aquí <http://www.languagetool.org/ca> totes les possibilitats.

El corrector en català s'ha desenvolupat sobre la plataforma de programari lliure i multilingüe LanguageTool <http://www.languagetool.org>, amb els coneixements tecnològics i lingüístics de Riurau Editors <http://riuraueditors.cat/web/content/12-eines> i Softcatalà.

S'ha provat sobre un extens corpus de text, i gràcies a això té un grau notable d'exhaustivitat i precisió. És l'eina de revisió automàtica més completa que s'ha fet fins ara per a la nostra llengua. Això no obstant, els resultats s'han d'entendre com a recomanacions, i requereixen sempre una supervisió experta. El corrector està en desenvolupament continu, i anirà millorant amb el temps i amb la col·laboració dels usuaris.


Amb aquesta nova eina, Softcatalà continua la seva línia de posar a l'abast de tothom eines per a millorar la qualitat del català i facilitar-ne i ampliar-ne l'ús en l'àmbit de la informàtica, amb correctors, traductors i diccionaris (ortogràfic, de sinònims, de divisió de paraules).