Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dissabte, 17 d’agost de 2013

BAUZÁ: DE DERROTA EN DERROTA FINS AL RIDÍCULUM FINAL

CRISTINA POLLS18-07-2013
Revés a Bauzá
CEIP Binissalem

El president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, ha perdut la batalla per prohibir els llaços quadribarrats a les escoles. La Llei que el dirigent ha impulsat perquè no es pugui penjar aquest símbol en defensa del català als centres educatius finalment no tindrà l'efecte desitjat pel també president popular.

En un primer Avantprojecte de la Llei que l'Executiu envià al Consell Consultiu de les Illes, la institució dictaminà que la legislació que es volia portar al Parlament “no s'ajustava a dret” en l'apartat 3 de l'article 4, que regula la utilització o col·locació de símbols, a l'estimar que “atemptava contra la llibertat d'expressió, protegida per l'article 20 de la Constitució Espanyola”.

Ara, en un nou redactat que ha fet arribar el Govern al Consultiu per evitar fer una legislació amb articles inconstitucionals, només es diu que “qualsevol altra utilització d'aquests béns (un edifici públic) per a finalitats distintes de les derivades del Servei públic a què estan afectats, precisarà de l'oportuna autorització administrativa per part de la conselleria competent en matèria de patrimoni”.

Segons el vot particular emès pel sector més progressista del Consultiu, amb la nova redacció del Govern penjar llaços no serà un delicte ni podrà ser sancionat perquè “si es penja de la façana un llaç amb els colors de la senyera catalana, com a expressió de suport a la llengua catalana, aquest fet no constitueix en cap cas utilització privativa del bé, que continua íntegrament destinat al servei públic educatiu, de manera que no necessita autorització”.

Els llaços a favor del català, l'obsessió de Bauzá
L'anunci del president Bauzá d'introduir la lliure elecció de llengua a l'ensenyament primerenc i les seves amenaces de reduir les hores de classes en català a les aules, animaren els centres de Balears a fer un front comú contra la castellanització de l'escola.

El gener de 2012, un grup de professors de l'IES Albuhaira de Muro, inicià diferents accions en defensa de la llengua pròpia que s'acabaren estenent per tots els centres educatius de l'arxipèlag en forma de llaços quadribarrats a les façanes dels edificis.

Des de Consolat de Mar es donaren ordres estrictes a la Conselleria d'Educació que aturés els llaços a les façanes, però el moviment “Enllaçats per la llengua”, anà agafant força a cada prohibició i circular que enviava Educació amenaçant als centres. El buit legal era evident i Bauzá decidí crear una llei adreçada a prohibir els llaços a les façanes. Amb tot, la crisi dels llaços del Govern Bauzá precipità la dimissió de la directora general de Planificació, Centres i Infraestructures, Maria Mercedes Celeste i el passat mes de maig la destitució del conseller d'Educació, Rafel Bosch.