Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimarts, 4 de juny de 2013

NOVA VICTÒRIA DE L’ENSENYAMENT EN CATALÀ

EL 70% DELS PARES I MARES DE LES ILLES TRIEN EL CATALÀ COM A LLENGUA D’ENSENYAMENT

L’STEI valora positivament que un 70% dels pares, mares i tutors legals hagin triat la llengua catalana com a llengua d’ensenyament dels seus fills i filles.
Aquest 70% expressa que una majoria molt àmplia de les famílies donen suport a la feina feta pels mestres, des de la transició fins ara, per fer una escola en català, arrelada al medi, coherent pedagògicament, amb uns fonaments ben posats on poder construir projectes d’innovació educativa que han fet que els nostres centres tenguin un nivell acadèmic alt i responguin a les necessitats educatives dels infants i joves de les nostres illes.
Tot i els esforços, incomprensibles i irresponsables, per part del govern Bauzá (PP) per arraconar la llengua pròpia dels mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs i amb el temps fer-la desaparèixer, un 70% de pares i mares trien ensenyament en català.
Aquesta dada també confirma que la majoria de pares i mares estan a favor del respecte i de l’impuls de la llengua pròpia d’aquestes illes i que volen que els seus fills i filles aprenguin el català. Confirma també que el sentir general de la població és que d’una realitat històrica no se n’ha de fer un problema, ans al contrari s’ha de fer tot el possible perquè les persones que viuen i treballen en aquesta terra, valorin positivament  lla preservació i la normalització de la llengua a tots els àmbits que li correspon com són l’Administració, els mitjans de comunicació i l’educació. 
Tot i no disposar de les dades a la mà, ja que la conselleria només ha fet públics els resultats, s’ha de dir que aquestes dades són les dels pares i mares que han fet l’escolarització a través del programa telemàtic. La majoria de pares i mares que ho han fet al centre s’ ha decidit per respectar el projecte lingüístic del centre que hi ha a l’actualitat i que en la seva majoria és en català. 
De fet aquesta és una altra raó per a l’ajornament de l’aplicació del Decret TIL ja que els pares i mares estan obligats, pel decret d’admissió d’alumnes, a respectar el projecte lingüístic de centre en el moment que fan el procés d’admissió a un centre nou.

Davant aquestes dades volem dir dues coses més. Primer, denunciar que el govern no posa remei als problemes que tenim com el fracàs escolar. Ni tan sols en sap les causes, ja que les adjudica a factors que no hi ha cap indicador que les assenyali. Com és dir que la causa del fracàs escolar és la immersió lingüística. Segon, denunciar que no responen a l’altra gran demanda social i educativa: l’estabilitat legislativa en matèria d’educació i no sotmesa als canvis dels partits polítics al govern. Ja fa estona que es demana un pacte social i polític per l’educació que doni estabilitat al sistema. I res de res. Continuen canviant les lleis i normatives sense el consens necessari per aplicar-les. Per tant tot fa pensar que aquestes lleis i decrets, la LOMCE, el TIL, duraran el que duri el partit popular al govern.