Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimecres, 21 de juny del 2017

BALEARS: DEMANDA DE SOBIRANIA FISCALL’ASM es congratula per la moció a favor de la Sobirania Fiscal de la nostra terra, aprovada a l’Ajuntament de Manacor


L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) es congratula de la moció presentada i aprovada el passat dilluns dia 12 de juny, la qual no només denuncia l’espoli de recursos continuat que pateix la nostra terra per part de Madrid, governi qui governi, sinó que a més insta a que tots els tributs que es recaptin aquí, quedin en mans de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) com a única administració responsable.
La moció, presentada per la coalició MES-Esquerra i aprovada amb els vots d’aquesta mateixa formació i amb el suport del PI, AIPC i Volem Manacor, és la següent:
1. LAjuntament de Manacor manifesta que l’actual sistema de finançament autonòmic resulta injust i arbitrari per a les Illes Balears, que reben un finançament, inversions i compensacions molt inferiors a la quantitat que aporta anualment en tributs recaptats en el nostre territori.
2. L‘Ajuntament de Manacor manifesta que cap millora d’un sistema que deixi en mans de l’Estat la recaptació dels tributs, o que quedi pendent de l’acord amb la resta de comunitats, resoldrà els problemes que tenen les administracions de les nostres Illes per a oferir uns serveis bàsics de qualitat als seus ciutadans.
3L‘Ajuntament de Manacor insta el Congrés dels Diputats espanyol i el Parlament de les Illes Balears a dur a terme els canvis legals oportuns, per a garantir un sistema en què la gestió tributària (exacció, gestió, recaptació, liquidació, revisió, sanció i inspecció) de tots els tributs suportats a les Illes Balears quedi en mans de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), com a única administració responsable, i que aquesta, de la quantitat total recaptada, satisfaci a l’Estat les despeses que el Govern central tengui a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més d’una aportació al Fons de Compensació Interterritorial consensuat entre ambdues parts.
Sense cap dubte, com demostra l’aprovació d’aquesta moció i si entenem que els partits polítics són el reflex dels ciutadans que els voten, el maltracte fiscal que patim és ja àmpliament reconegut dins la nostra societat i ni tan sols els més incoherents són capaços de negar-ho.
Des de l’ASM també volem manifestar el nostre suport a les paraules dels diferents regidors que feren costat a aquesta moció i destacar-ne algunes d’elles
  • Catlina Riera (PI) “Està clar que l’única manera d’arreglar aquesta situació és que nosaltres recaptem els nostres imposts
  • Joan Gomila (AIPC): “Està clar que no ens queda més remei que aprovar aquesta moció, ja que està demostrat que parlar d’aquest tema amb els partits estatals és fer retxes dins l’aigua”
  • Carles Grimalt (Volem Manacor) “amb els nostres imposts, primer hem e cubrir les nostres necessitats i després ja li pagarem a l’estat el que li haguem de pagar“. L’ASM també coincideix plenament amb el regidor de Volem quan diu  que aquesta moció s’hauria d’aprovar no només a l’ajuntament de Manacor sinó que també als altres ajuntaments de Mallorca per fer un front comú.