Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dissabte, 6 d’abril de 2013

POTONEJADA A PERPINYÀ: UNA LLENGUA, UN DRET, UNA LLEI

 Manifest: UNA LLENGUA, UN DRET, UNA LLEI

Els sotasignats, persones d’àmbits diversos de la societat nord-­catalana abril del 2013 (Manifest en pdf)
Constatem
Que la llengua catalana, llengua pròpia dels Països Catalans va néixer a les nostres terres ara fa 1000 anys i hi va créixer naturalment.  Fins fa poques dècades, la llengua catalana ha estat la llengua d’ús social quasi exclusiva a Catalunya Nord.
La llengua catalana és en via de substitució, i aquesta substitució lingüística no té res de natural, sinó que és fruit de les diferents polítiques lingüístiques dutes a terme des de París. La continuïtat d’aquestes polítiques pot ser fatal per al nostre patrimoni, per a la nostra identitat.
De tots els territoris de parla catalana, l’únic on la llengua i els seus parlants no tenen drets, l’únic on l’ús oficial hi és prohibit, és el conjunt de les comarques sota administració francesa: Capcir, Cerdanya, Conflent, Rosselló i Vallespir. Manifestem
Que el procés de recuperació passa per un canvi rotund a tots els nivells:
  • L’Estat francès ha d’assumir les seues responsabilitats, ha de donar un marc legal i mitjans per a les llengües sota administració francesa per mor que aquestes puguin ser usades en tota normalitat i en tots els àmbits de la societat.
  • Les colectivitats territorials han de ser actors de la recuperació lingüística.
  • Els ciutadans catalanoparlants han de ser conscients de la seua responsabilitat en aquest procés de recuperació lingüística.
Proposem
Que l’Estat francès
  1. Modifiqui o suprimeixi de l’article 2 de la Constitució, “La langue de la République est le français.“ frase afegida el 25 de juny del 1992 que institueix el francès llengua de la República i impossibilita la ratificació de la Carta Europea de les llengües (dites) regionals o minoritàries;
  2. Legalitzi i institueixi a cada territori la presència de la llengua pròpia en tots els àmbits de la societat;
  3. Doni els mitjans econòmics a les col·lectivitats territorials per a fer possible una política lingüística eficaç.
Que cada colectivitat territorial aprovi una carta idèntica o similar a la“Carta a favor de la llengües i cultures catalanes i occitanes” aprovada pel Consell General dels Pirineus Orientals el 10 de desembre del 2007, o per l’ajuntament de Perpinyà el 2009, i que la nova Carta aprovada sigui totalment aplicada en un termini de 5 anys.
Que cada ciutadà catalanoparlant amb la voluntat d’ajudar a la integració dels nouvinguts, usi en prioritat la llengua catalana, acte que tindrà un doble efecte positiu:
  • Fer viure la llengua catalana, recuperar-ne el procès de transmissió natural
  • Integrar plenament els nouvinguts a la societat catalana.
Descarrega, imprimeix, firma i envia’ns el manifest el pots també fer circular i aconseguir així més suport.
a
Col.lectiu 2 d’abril
23 avinguda del Liceu
Perpinyà 66000