Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimecres, 24 d’abril del 2013

La llengua catalana ja no és la nacional. Decret 148/2013


Publicat en el blog Coc Ràpid dissabte 6 d'abril del 2013
carme.laura | Al voltant de la Nació | dissabte, 6 d'abril de 2013

El propassat dia 2 del mes que som el Govern aprovà el Decret regulador dels Premis Nacionals de Cultura que relega la llengua catalana a minoritària tal com es llegeix a l'article1.2 que estableix "S'ha de tenir una cura especial a prendre en consideració les obres que emprin el català o l'occità, aranès a l'Aran, com a llengua d'expressió, quan escaigui, per la naturalesa artística o creativa."

El Govern català ha esborrat per decret de manera insultant l'existència de la llengua nacional a Catalunya. El premi Nacional de Cultura a la Creació Literària podrà atorgar-se a qualsevulla obra que hagi contribuït"singularment a la cultura catalana i al seu enaltiment", sense importar en quina llengua hagi estat escrita.

Ben segur que el conseller Mascarell, proposant del Decret, no té a l'imaginari  que el president Mas hagi d'atorgar el Premi Nacional de Literatura a una obra en rumanès o àrab, per exemple, però ben segur que veu a l'escenari un escriptor o escriptora  rebent el guardó de la Cultura Catalana escrita per una obra en castellà. 

Ja ho digué en Javier Cercas, a la tornada del Saló del LLibre de Paris, on hi anà convidat per l'Institut Ramon Llull. Cercas afirmà que era bo per a la literatura catalana anar al Saló amb "la gran". Anys fa que el conseller Mascarell comparteix aquesta opinió, la publicà l'any 1999 a "El Llibre Blanc de la cultura a Catalunya. Un futur per a la cultura catalana", quan era l'ideòlog de la cultura socialista des de l'Ajuntament de Barcelona. Allò nacional, llengua inclosa, era essencialista i provincià, "amb una concepció de la llengua tal, que només és català allò que es diu, s'escriu, es parla i es pensa en català" (pg.87),"la identificació entre llengua i cultura ha tingut un efecte nociu en el concepe mateix de cultura catalana ...el castellà ha quedat relegat a un paper secundari com a idioma de cultura." "És del tot imprescindible que la produció cultural en castellà pugui accedir a la categoria de bé públic  que fins ara ha estat reservada a la producció cultural en llengua catalana. (pg.90 ...).

Mascarell ha imposat el seu ideari, Carles Duarte s'ha transformat sorprenentment en un convers de la nova política , la seva col·laboració ha estat fonamental per a aconseguir que el Govern hagi ratificat la desaparició de la literatura nacional i que hagi estat inclòs al Decret que la literatura catalana és una literatura minoritzada que necessita una consideració especial. Aberrant!.

Una mala notícia per a la nostra llengua i literatura i per al nostre projecte educatiu i nacional. Un greu error del nostre Govern.