Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dilluns, 20 de gener de 2014

ENLLAÇATS PER LA LLENGUA ES SUMA A LA PETICIÓ D'ACCIÓ CULTURAL DEL P.V.! VOLEM TV3 AL PAÍS VALENCIÀ.


ENLLAÇATS PER LA LLENGUA (ExLL), ha lliurat aquest matí la petició que el Govern de la Generalitat restableixi el senyal de tots els canals de la CCMA. (TV3, 33, Canal Súper3, 3xl,324 i TV3cat) del País Valencià.
Compleix així la primera de les accions de suport a la llengua previstes per a l’any 2014 i que s’establiren el passat mes de desembre al plenari d’ExLL, a Castelló, coincidint amb la celebració del 81 Aniversari de les conegudes com Bases de Castelló, que tingueren lloc a la capital de la Plana Alta.

En la seva petició, ExLL, afirma que els i les catalanoparlants tenim dret a tenir uns mitjans de comunicació en català al lloc on vivim, d’acord amb la Carta Europea de les llengües, per cert signada pels estats espanyol i francès.
Es compromet també, a treballar per un espai comunicatiu català i en català a tot el territori i reclama que aquests siguin objectius, plurals, veraços i independents.

Conclou demanant a la Generalitat de Catalunya que doni l'ordre a la CCMA per a què enviï el senyal digitalitzat de TV3 als repetidors propietat d'Acció Cultural amb immediatesa i la suficient potència per respondre a la petició del poble valencià de tornar a rebre’l.

SUPORT D'ENLLAÇATS PER LA LLENGUA A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ
Les entitats que formam part d’ENLLAÇATS PER LA LLENGUA (Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, Assemblea de mestres i professors en català illes Balears, Associació Amics de la Bressola, STEPV Intersindical Valenciana, USTEC-STES del Principat, STEI Intersindical Illes Balears, Plataforma pel Dret a Decidir, Federació d’Associacions per la Llengua Catalana, Acció Cultural dels Països Catalans, Associació Cívica per la Llengua El Tempir, Confederació Sindical Catalana, Moviment Franjolí per la Llengua, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Confederació d'AMPA's Gonzalo Anaya, Castelló per la Llengua, CIEMEN, Agrupació Borrianenca de Cultura, Enllaçats No Acatem, Òmnium Cultural de l'Alguer ) ens sumam a la petició d’Acció Cultural del País Valencià que demana la recepció de TV3 per a totes les llars del País Valencià i declarem que:

- Fem costat a la iniciativa d’Acció Cultural del País Valencià que treballa, -ara que el govern valencià ha tancat Ràdio Televisió Valenciana-, per retornar el senyal de tots els canals de la CCMA. (TV3, 33, Canal Súper3, 3xl,324 i TV3cat) en aquesta part del territori.

-Els catalanoparlants tenim dret a tenir uns mitjans de comunicació en català al lloc on vivim i és molt important per la pervivència com a poble que la llengua es conserva on ara és llengua pròpia.

-També tenim dret, i així ens ho reconeix la Carta europea de les llengües regional i minoritàries, ratificada en aquest apartat pel govern de l’estat espanyol-, a la reciprocitat d’emissions de les ràdios i televisions que emetin amb la mateixa llengua que la pròpia del territori.

-Un dels objectius d’Enllaçats per la Llengua és treballar per un espai comunicatiu català i en català a tot el territori. Per tot allà on es parla català, amb les seves variants dialectals pròpies de totes les llengües, volem poder disposar tots d’uns mitjans de comunicació fets des del nostre territori, des d’una visió centrada del país, i que aquests mitjans siguin objectius, plurals, veraços i independents.

-Per la supervivència com a poble és molt important que els parlants disposem de mitjans de comunicació en català. Uns dels pilars de la normalització lingüística que encara no hem assolit completament.

-Demanem a la Generalitat de Catalunya que done l'ordre a la CCMA per a què envie el senyal digitalitzat de TV3 als repetidors propietat d'Acció Cultural amb immediatesa i la suficient potència per respondre a la petició del poble valencià de tornar a rebre-la.

                                                                                         20 de gener de 2014
                                                                                         Enllaçats per la Llengua
                                                                                              
Nom de l’entitat i una persona representant:

Per Acció Cultural del País Valencià, Toni Royo
Per Escola Valenciana, Natxo Badenes
Per l’Assemblea de mestres i professors en català illes Balears, Magdalena Gonzàlez i Crespí
Per l'Associació Amics de la Bressola, Aleix Andreu
Per STEPV Intersindical Valenciana, Vicent Maurí
Per l’USTEC-STES del Principat, Josep M. Cervelló
Per l’STEI Intersindical Illes Balears, M. Antònia Font
Per la Plataforma pel Dret a Decidir, Blanca Serra
Per Federació d’Associacions per la Llengua Catalana, Elisenda Romeu
Per Acció Cultural dels Països Catalans, Òscar Adamuz
Per l’Associació Cívica per la Llengua El Tempir, Josep Enric Escribano
Pel Sindicat Estudiants dels Països Catalans, Gerard Casas
Per la Confederació Sindical Catalana (I-CSC), Sergi Perelló
Pel Moviment Franjolí per la Llengua, J.R. Noguero
Per la Confederació d'AMPA's Gonzalo Anaya, Mª Dolores Tirado
Per Castelló per la Llengua, Maria Nebot
Pel Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals, Ricard Vilaregut
Per l'Agrupació Borrianenca de Cultura, Joan Garí
Per Enllaçats No Acatem, Quico Romeu
Per Òmnium Cultural de l'Alguer, Esteve Campus