Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

divendres, 11 de gener del 2013

LA LLEI DE SÍMBOLS ÉS UN ATEMPTAT DEL PP CONTRA EL PROFESSORAT i LA INSTITUCIÓ ESCOLARL’STEI DENUNCIA QUE LA LLEI DE SÍMBOLS ÉS UN ATEMPTAT DEL PP CONTRA EL PROFESSORAT i LA INSTITUCIÓ ESCOLAR

Després d’haver conegut el segon esborrany de la Llei de símbols que elabora el Govern de les Illes Balears, des de l’STEI Intersindical refermam la nostra convicció que aquesta proposta de normativa és un despropòsit majúscul, que no serveix per a res, i que no és altra cosa més que una cortina de fum per a tapar els vertaders reptes que el nostre sistema educatiu ha d’afrontar, com són les elevades xifres de fracàs escolar o l’enorme deute que encara han de percebre els centres docents.

L’STEI Intersindical ha iniciat ja una ronda de contactes amb els altres sindicats de la Junta de personal docent no universitari, institucions i altres entitats que treballen per l’escola i per la llengua, per tal d’articular respostes i mobilitzacions per a expressar el rebuig i demanar una rectificació a les polítiques que el Govern de José Ramón Bauzá ha posat en marxa al llarg dels darrers temps. En aquest sentit, volem fer saber a la ciutadania que dia 15 de gener, responent a la petició dels sindicats, ens reunirem amb el conseller en una Mesa Sectorial d’Educació, amb una oposició contundent davant el conseller Bosch i amb una demanda de l’establiment de les prioritat de les necessitats reals del sistema educatiu.

També hem iniciat contactes amb l’OCB, les associacions de directors, els moviments de renovació pedagògica de Mallorca, de Menorca, les Escoles Mallorquines, L’Assemblea de mestres i professors en català, la FAPA, la COAPA, les associacions d’alumnes... per a tractar possibles accions contra la Llei de símbols, que contempla fortes sancions econòmiques per a aquells directors o directores de centres docents que incompleixin algun punt del seu articulat. Les accions que es duran a terme contra els despropòsits que aquesta Llei de símbols suposa per al món escolar de les nostres illes, es tractaran a distints àmbits: a més de tractar-ho a la propera reunió de la Mesa Sectorial d’Educació i al plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari, amb companys de totes les illes, convocat per dia 29 de gener, es farà una ronda de contactes que encetarem amb els partits polítics del Parlament de les Illes Balears, abans que s’iniciï el tràmit parlamentari d’aquesta nova normativa. Cal recordar que les iniciatives que hem posat en marxa contra aquest avantprojecte de Llei varen tenir una primera resposta amb la presentació d’al·legacions individuals, davant la gravetat del seu articulat i de les conseqüències que tendria, en uns marges de llibertat d’expressió cada vegada més reduïts a la mínima expressió.

El Govern de José Ramón Bauzá, enquistat en la idea obsessiva de fer callar les veus crítiques i amb una voluntat clara i agressiva d’esborrar la presència dels símbols lingüístics i culturals de les Illes Balears de qualsevol àmbit públic, es mostra molt diligent a l’hora de posar en marxa lleis que ataquen el professorat i que són, a la vegada, un autèntic atac a la institució escolar, i això no es pot permetre de cap de les maneres.

La nostra lluita contra la Llei de símbols, però, no té marxa enrere ni mostra la més mínima escletxa de defalliment o d’abandó. Des de l’STEI ens hi oposarem amb tots els mitjans que jurídicament són al nostre abast, amb la mobilització al carrer, amb l’expressió lliure dels nostres arguments als centres de treball, amb la denúncia de la mordassa que suposa a tots els àmbits de l’opinió pública, des de totes les atalaies des d’on es pugui emetre pensament crític i reflexiu, fins a arribar a la difusió de les polítiques forassenyades, antidemocràtiques i regressives del president Bauzá fora de les Illes Balears. No podem consentir que els atacs al professorat i a l’escola pública venguin del propi govern de les illes Balears ara en mans del PP. Les prioritats del govern han de ser posar en marxa l’economia del bé comú, aturar l’espoli fiscal per part del govern de l’estat, generar llocs de feina, facilitar habitatges dignes per a tothom, aturar els desnonaments, fer costat a la comunitat educativa, pagar el deute que el govern té amb els centres i posar mesures per aturar els alts índex de fracàs escolar. Contra els grans despropòsits, grans accions de lluita i de resistència.

Més informació: MARIA ANTÒNIA FONT 619783884
SECRETARIA POLITÍCA EDUCATIVA I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA