Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dilluns, 3 d’abril del 2017

Les Balears demanen ser incloses en el corredor Mediterrani

31458

Agències
El Parlament ha aprovat a la comissió d'Economia d'aquest dijous, una proposició no de llei (PNL) perquè «Balears sigui inclosa en el corredor Mediterrani» i en la qual manifesta el seu «compromís decidit» amb l'impuls d'aquesta infraestructura de transport ferroviària «estratègica».
Aquesta proposta ha estat presentada i defensada pel portaveu del partit polític Ciutadans, Xavier Pericay, i ha estat aprovada per assentiment, amb la incorporació de cinc esmenes del Grup Parlamentari Socialista.
Així, des de la Càmera autonòmica es considera que el corredor és «imprescindible» perquè les infraestructures de cadascuna de les illes «puguin prestar els seus serveis amb la qualitat i eficiència exigibles, tot a partir d'inversions provinents de la Unió Europea».

Entre altres punts, en la PNL s'ha aprovat instar al Govern perquè contempli el seu desenvolupament en el 'Pacte Nacional sobre les Infraestructures i Transports', i al fet que el Ministeri de Foment presenti en un any una Estratègia de renovació de la infraestructura ferroviària estatal amb un calendari anual.
A més, es demanen altres qüestions relatives al reforç de les competències de l'Oficina Nacional d'Avaluació (ONE), l'estudi de l'ordre de prioritats en el corredor; la compensació dels costos derivats de la insularitat o el consens amb el Govern d'un Règim Especial Insular, d'acord ammb l'Estatut d'Autonomia.