Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimarts, 4 de novembre de 2014

ELLS PREPAREN L'EXTERMINI DEL CATALÀ, ALS PAÏSOS CATALANS

Escola Valenciana alerta que la ‘Llei Wert’ permet reduir el valencià al 36%

L'entitat presentarà un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia

Les principals federacions de pares de l'ensenyament públic s'han unit a Escola Valenciana en una campanya de “queixes” pel decret que desenvolupa el currículum de primària de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Ensenyament (LOMCE, de les seues sigles en castellà) a la Comunitat Valenciana i que “permet als centres reduir les assignatures impartides en valencià fins al 36%”.
Aquesta és una de les dades incloses en l'informe sobre sessions lectives setmanals elaborat per Escola Valenciana, en què es recull, curs a curs, la matèria que es pot impartir en valencià, castellà i anglès en l'ensenyament a primària. Oscil·len entre el 36%, el 43,3% i el 20%, respectivament, del primer curs, al 43,3%, 40% i 16,7% del sisè curs, en el programa plurilingüe d’ensenyament en valencià (PPEV). En el seu equivalent d'ensenyament en castellà (PPEC) el valencià podria quedar en un 23,4%.
Algunes disposicions de l'esmentat decret “atorguen gran discrecionalitat als centres per modificar la presència del valencià en les matèries, fins i tot sense recórrer al procediment del projecte lingüístic de centre”, s'adverteix en el model d'instància que les organitzacions enviaran a les AMPA (associacions de mares i pares d'alumnes) i famílies de totes les escoles públiques, perquè “cada pare i mare puga signar la seua queixa a l'aplicació de la LOMCE”. Es demana la modificació del decret en els apartats que afecten les hores lectives d'ensenyament en valencià, o bé que la Conselleria d'Educació dicte les instruccions pertinents perquè “no es vulnere la normativa en matèria lingüística valenciana”.
Escola Valenciana, que és la plataforma cívica amb més capacitat de mobilització de la comunitat, té previst incorporar les queixes en una addenda al recurs contenciós-administratiu contra el decret de currículum de primària que l'entitat va formalitzar el passat 8 de setembre davant el Tribunal Superior de Justícia. Es tracta del primer contenciós presentat contra la normativa que desenvolupa la LOMCE a la Comunitat Valenciana i en el qual es demanava de manera explícita la retirada del decret.
Sense arribar a aquest extrem, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) entenia en un informe remès a la Conselleria d'Educació sobre l'esmentat decret que calia suprimir la possibilitat d'impartir les àrees de ciències socials i ciències naturals simultàniament en diverses llengües vehiculars, és a dir, castellà i valencià. La seua recomanació partia de la consideració que impartir només en valencià l'àrea lingüística de valencià, i una de les dues àrees en què la LOMCE ha desdoblat l'anterior coneixement del medi natural i social, reduïa la presència del valencià en l'horari lectiu del 30% actual al 23,3%, si així ho volia el centre. Per evitar aquest risc, l'AVL suggeria anar enrere i eliminar en el decret de plurilingüisme del 2012 la possibilitat que una part del currículum de coneixement del medi s'impartira en una llengua diferent.
NOTÍCIES RELACIONADES